Onze visie

Bron: Pixabay
Bron: Pixabay

Welzijn

Het paard staat centraal op onze stal, want een gelukkig paard is - in veel gevallen - een gezond paard.

 

Daarom proberen we per paard te kijken wat het beste voor hem is, maar eveneens wat haalbaar is voor ons en voor de eigenaars. Want ook het welzijn van de mens mag zeker niet vergeten worden!

 

Om 'onze' paarden gelukkig en gezond te houden, hebben we ervoor gekozen om:

 

 • de paarden dagelijks en het liefst zo lang mogelijk buiten te zetten op onze EquiParadise [meer info volgt binnenkort]. We werken standaard met kleine kuddes van 2 tot maximum 6 paarden.
 • de paarden voldoende ruwvoer in slowfeeders aan te bieden.
 • de paarden te huisvesten (wanneer ze weer op stal moeten) in boxen waar er voldoende natuurlijke lichtinval en verluchting mogelijk is. Alle boxen hebben een raam en de paarden kunnen op het gangpad kijken. Eveneens kunnen de paarden elkaar zien.
 • de paarden verplicht 2x per jaar te laten inenten, zowel voor rhino als influenza (+ tetanos, 1x per jaar is voldoende). Ook het ontwormingsbeleid is belangrijk: de paarden worden 2x per jaar ontwormd en 1 tot 2x per jaar kunnen we een mestonderzoek laten uitvoeren. Daarnaast is een jaarlijks onderhoud van de tanden verplicht. Waarom we deze eisen stellen kan je hier lezen [link volgt nog]

Kwaliteit en veiligheid

Ongeacht of het nu over ruwvoer, stalling, weidedraad of iets anders gaat: kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke pijlers binnen onze stal.

 

Het is belangrijk dat mensen hun paarden met een gerust hart bij ons kunnen achterlaten, wetende dat we alles in ons werk stellen om hun dier het beste te kunnen bieden.

 

Hoe pakken we dit aan:

 • Op ruwvoer doen we geen toegevingen: de kwaliteit moet gewoon top zijn. Dit wil zeggen: vrij van ongewenste planten, geen schimmel, afval-vrij, stof-arm,... eveneens hebben we verschillende soorten hooi ter beschikking, dus er zal steeds een ruwvoersoort zijn die bij jouw paard past.
  Paarden die om medische redenen stofvrij hooi moeten krijgen hebben we een hooistomer. Door het hooi te stomen worden alle aanwezige stofdeeltjes verwijderd.
 • We werken met kwalitatieve, paardvriendelijke en duurzame materialen. Zowel op stal, als op de paddock moeten de paarden zichzelf kunnen zijn. Dit gaat er niet altijd even zachtzinnig aan toe. Daarom is het belangrijk dat de gebruikte materialen van goede kwaliteit zijn en zo min mogelijk schade kunnen veroorzaken aan je paard.
 • We bieden diverse faciliteiten aan om je paard zo goed mogelijk te verzorgen. Zo hebben we o.a. een solarium (betalend), een buitenpoetsplaats en een afspuitplaats. [Zie faciliteiten].
 • Moest je paard toch gekwetst geraken, dan hebben we standaard een EHBO-kit ter beschikking. We zijn bekwaam om je paard de eerste zorgen te verlenen en de situatie degelijk in te schatten. Ook voor ruiters hebben we een EHBO-kit klaar staan.
  Verder werken we met zeer professionele veeartsen samen die zowel gespecialiseerd zijn als bereikbaar zijn in geval van nood.
 • We houden het klein en familiaal. Op deze manier leren we de paarden - en hun eigenaars - beter kennen en kunnen we beter inspelen op hun noden.
 • Er is quasi altijd iemand van de stal aanwezig. Dus er is steeds toezicht op de paarden. Op termijn komen er ook nog camera's.

Natuur, duurzaamheid en ecologie

We bevinden ons in een prachtige, groene en bosrijke omgeving. En we vinden dat een paardenhouderij daar prima in kan passen mits er met respect voor de natuur gewerkt wordt. Dit is geen makkelijke opgave, maar met creativiteit en een open instelling kunnen we erg veel!

Natuur

We proberen de natuur zoveel mogelijk te ondersteunen door:

 

 • het aanplanten van diverse - paardvriendelijke - planten, struiken en bomen. Bij voorkeur het liefst inheems.
 • Het aanleggen van schuil- en nestmogelijkheden. Dit kan in de vorm van een (doornen) haag, een houtkant, een bosje,... maar ook door het ophangen van nestkasten en insectenhotels. Of door gewoon een hoekje wat 'wilder' en 'rommeliger' te laten.
 • zoveel mogelijk natuurlijk 'afval' te hergebruiken: bladeren te composteren, takken te verhakselen of een (eetbare) takkenwal te maken,...
 • ...

Duurzaam

Hier zitten we nog in de beginfase. In de toekomst gaan we meer en meer kiezen voor materialen die langer mee kunnen.

Op termijn willen gaan werken met houten omheiningen, liefst in kastanjehout. Maar zolang dat de bestaande omheiningen nog goed functioneren, is het een beetje gek om deze te vervangen.

 

Ecologisch

Verder zijn we steeds bewuster bezig met onze ecologische voet- en hoefafdruk zo klein mogelijk te maken.

Zo trachten we o.a.:

 • plastic zoveel mogelijk te vermijden: hierbij denk ik bv. aan ingepakte baaltjes hooi, krachtvoer in plastic zakken, ...
  Tijdens workshops zal je dus een kop koffie of een glas fris aangeboden krijgen in materialen die we kunnen hergebruiken.
 • papier / karton zoveel mogelijk te recycleren of opnieuw te gebruiken
 • in bulk aan te kopen
 • onze paardenmest te composteren om de graslandjes te bemesten of te hergebruiken als brandstof.
  Alles gaat jammer genoeg (nog) niet, dus het afvoeren van overtollige mest gebeurd in overleg met een lokale boer.
 • ...